About

(English below)

Ik ben een gepassioneerde, veelzijdige freelance producent en heb een grote affiniteit met multidisciplinaire podiumkunsten. Daar waar meerdere kunstvormen bij elkaar komen leef ik op en zorg ik voor de verbinding.

Complexe tournees, locatietheater of technisch veeleisende producties kan ik van A tot Z ontzorgen. Zowel nationaal als internationaal denk ik de logistiek uit die nodig is om een productie perfect te laten verlopen. Ik werk graag met een klein team, stel mijzelf dienstbaar op en zal altijd met een glimlach problemen oplossen. Zodra het gecompliceerd wordt, ga ik aan en komt mijn veelzijdigheid van pas. Met mijn technische ervaring kan ik troubleshooten, meedenken en ook op technisch vlak ondersteunen waar nodig. Daarnaast draag ik altijd zorg voor een veilige werkomgeving, zowel op praktisch niveau als op intermenselijk vlak. Ik houd ervan de sociale spil te zijn die er zorg voor draagt dat een team optimaal toewerkt naar een mooie voorstelling.

Daarnaast heb ik een grote liefde voor reizen. Als ik niet met een theatervoorstelling op pad ben, reis ik zelf de wereld rond, voorheen als reisleider, nu vooral nog voor mijzelf met mijn camper. Reizen heeft me geleerd flexibel te zijn, niet snel in paniek te raken, verschillende talen te spreken en om met verschillende culturen om te kunnen gaan.

Vanuit JJ theaterproducties werk ik als:

  • Senior producent
  • Locatieproducent
  • Tourmanager van (inter)nationale tournees
  • Zendertechnicus

Voor meer informatie over de projecten die ik zoal doe en heb gedaan, check mijn projectpagina.


I am a passionate and versatile freelance production manager with a huge affinity for multidisciplinary performing arts. When multiple art forms intertwine that is where I can be the one that makes sure it all comes together.

Complex tours, site-specific theatre or technical demanding productions are my cup of tea from A to Z. Nationally and internationally I can manage tour logistics necessary for a smooth ride. I love to work with a small team where service is the key to my work. I will always solve all problems with a smile on my face! When things get complicated, I light up and my versatility comes to use. With my technical expertise I can troubleshoot, solve problems and support any technical issue if necessary. In addition to that, I can make sure there is a safe working environment, not just practically, but on a human level as well. I love to be the social glue to a good working team putting together a beautiful show.

My other great passion is travel. If I am not touring with a production, I am touring around the world. Previously as a tour leader, now by myself in my campervan. Traveling taught me to be flexible, to never stress out, to speak different languages and deal with different people and cultures.

With JJ theaterproducties I will work as:

  • Senior production manager
  • Location production manager
  • Tour manager
  • Wireless mic engineer